Privacy statement

SeatMe neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy Statement van SeatMe uiteen gezet. We raden je daarom aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. De met hoofdletters geschreven woorden in dit Privacy Statement zijn gedefinieerd in de SeatMe Gebruiksvoorwaarden.


1. Wat is SeatMe?

SeatMe is een gratis dienst die jou de mogelijkheid biedt om online voor het Restaurant van jouw keuze te reserveren. Alle Restaurants op de Website zijn aangesloten op het systeem van SeatMe dat hun traditionele papieren reserveringsboek vervangt. Restaurants geven met behulp van de Dienst van SeatMe aan hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn in het Restaurant. Jij kunt vervolgens via het systeem op een veilige wijze een aanvraag voor reservering van deze beschikbare plaatsen doen.


Zodra je reservering is bevestigd door het Restaurant laat SeatMe je dat namens het Restaurant weten. Je gegevens worden dan in de Database van de Dienst opgeslagen. Alleen de Restaurants waar je een reservering hebt aangevraagd kunnen deze informatie zien, dat is immers ook nodig voor het verlenen van de Dienst.


Seat Me Amsterdam B.V. is gevestigd te (1059 CM) Amsterdam aan de Anthony Fokkerweg 1 en staat ingeschreven in de Kamer van koophandel onder nummer 34306182.


2. Welke informatie wordt door SeatMe verzameld en verwerkt?

Geregistreerde gebruikers Als je optimaal gebruik wil kunnen maken van de Dienst die SeatMe aanbiedt, moet je een persoonlijk Account aanmaken. Wanneer je een dergelijk Account creëert, wordt aan je gevraagd bepaalde informatie over jezelf in te vullen. Niet alle gegevens moet je verplicht verstrekken, alleen je voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummers, Password en geslacht zijn verplicht.


Nadat je deze gegevens hebt ingevuld, wordt automatisch een profiel aangemaakt. Dit profiel bevat de gegevens die je hebt opgegeven tijdens het aanmaken van een Account en later ook de gegevens die SeatMe verzamelt over jouw gebruik van de Dienst.


Sommige Restaurants stellen als voorwaarde voor een reserveringsaanvraag dat een geldig credit card nummer wordt doorgegeven. In dergelijke gevallen verstrek je jouw credit card gegevens aan SeatMe. Deze worden beveiligd en versleuteld doorgezonden aan het betreffende Restaurant. SeatMe slaat jouw credit card gegevens niet op en schrijft ook niets af van je credit card.


Reserveringsaanvragen SeatMe slaat de door geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers met behulp van haar Dienst gedane reserveringsaanvragen in de Database op. Dit doet SeatMe zodat de Restaurants jouw aanvraag kunnen bevestigen en zodat ze op je wensen kunnen inspringen. Bijvoorbeeld door je hetzelfde tafeltje weer te geven of zodat ze je herkennen als een vaste klant. SeatMe fungeert hierbij als tussenpersoon en slaat de gegevens namens de Restaurants op. SeatMe heeft zelf geen toegang tot de gegevens en is dan ook niet verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.


Recensies SeatMe biedt je op haar Website recensies van TripAdvisor en IENS. Bij alle reserveringen gemaakt via het SeatMe systeem worden gebruikers uitgenodigd om bij een van beide een recensie achter te laten.


Automatisch Gegenereerde Informatie SeatMe verzamelt van geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers ook automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van de Dienst. Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) dat je gebruikt, de tips waarop je je hebt geabonneerd en “cookies”.


3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt SeatMe ze?

Ter uitvoering van de Dienst maakt SeatMe gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.
In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc) om een volgend gebruik van de Dienst te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres geen naamof adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van de Dienst geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de Dienst of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de Dienst. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructie of de “help functie” raadplegen.
Als je wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat. Hou ook je Password geheim om te voorkomen dat anderen, zonder jouw toestemming, gebruik maken van jouw Account.


4. Voor welke doeleinden zal SeatMe informatie over jou gebruiken?

Doeleinden
SeatMe zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken: - om je reserveringsaanvraag en aanvullende wensen optimaal af te handelen; - om je informatie toe te zenden omtrent de eigen, gelijksoortige diensten, zoals promotionele acties van SeatMe;
- om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen en de dienst te beveiligen;
- om jouw informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen en/of indien je daar expliciet toestemming hebt verleend.


Reserveringsaanvragen SeatMe verzorgt de reserveringsaanvragen die jij met behulp van de Dienst doet. Je naam, telefoonnummer en e-mailadres, worden aan het betreffende Restaurant toegezonden en in de Database opgeslagen. Restaurants hebben alleen toegang tot jouw gegevens voorzover je bij dat Restaurant hebt gereserveerd. Het is voor Restaurants dus niet mogelijk om je reserveringsgeschiedenis bij andere Restaurants in te zien. Dit is alleen anders in het geval Restaurants tot eenzelfde keten behoren en in het geval van een no-show.


Indien je hebt gereserveerd maar niet komt opdagen (“no-show”), vermeld het Restaurant dit in de Database en ontvang je automatisch een bericht namens het Restaurant van SeatMe. No-shows zijn in de Database zichtbaar voor alle Restaurants. Er wordt echter niet vermeld bij welk Restaurant je niet bent komen opdagen.


In het kader van reserveringsaanvragen worden je persoonsgegevens ook gebruikt om je op de hoogte te houden van je reservering. Zo kun je een e-mail ter bevestiging en/of annulering van je reservering(saanvraag) ontvangen. Deze e-mails zijn van essentieel belang voor de dienstverlening en je kunt je voor dergelijke e-mails dan ook niet afmelden.


Verder kan SeatMe de recensies die je op de Website hebt geplaatst over een Restaurant aan het betreffende Restaurant verstrekken. Dit helpt het Restaurant om nog beter aan de specifieke wensen van de gebruikers te kunnen voldoen. Houd er tevens rekening mee dat de recensies voor alle gebruikers te raadplegen zijn. Het is daarom mogelijk dat gebruikers je recensies kopiëren en op andere websites plaatsen. SeatMe heeft hier helaas geen invloed op en is voor misbruik van recensies niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk.


Eigen producten en diensten SeatMe wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Dienst. Indien er een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal SeatMe dat aan jou laten weten. Ook kan SeatMe je op de hoogte houden van acties die door haar zijn georganiseerd. Eens in de zoveel tijd kun je hierover een bericht van SeatMe verwachten. Mocht je geen berichten over de Dienst en/of acties van SeatMe willen ontvangen, dan kun je je via dit e-mailadres afmelden info@seatme.nl. Een mogelijkheid om af te melden, is tevens in elk afzonderlijk bericht opgenomen. Houd in dat geval wel goed de Website in de gaten zodat je weet wanneer er een nieuwe update of uitbreiding is.


Automatisch Gegenereerde Informatie SeatMe gebruikt de Automatisch Gegenereerde Informatie voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging van de Website en de Dienst. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voorzover ze niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).


Gebruik door derden
Voorzover dit niet noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst, zal SeatMe jouw gegevens niet zonder jouw expliciete toestemming aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). SeatMe kan jouw gegevens wel vertrekken aan derden voorzover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals Automatisch Gegeneerder Informatie niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan SeatMe jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.


5. Op welke wijze beschermt SeatMe jouw persoonlijke informatie?

SeatMe verstrekt jouw gegevens aan de Restaurants voorzover dat noodzakelijk is voor uitvoering van de Dienst. Deze gegevens worden opgeslagen in dat gedeelte van de Database waar alleen het betreffende Restaurant toegang tot heeft. SeatMe zelf heeft ook geen toegang tot dat deel van de Database. De Database is echter wel opgeslagen op servers van SeatMe. SeatMe zal in het verstrekken van jouw gegevens aan de Restaurants en het hosten van de Database, passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.


6. Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van SeatMe, kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat SeatMe fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw (persoons)gegevens worden overgedragen.


7. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen in jouw Account. Als je wilt weten welke gegevens SeatMe over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen die je niet in je Account kan veranderen, dan kun je contact opnemen met onze klantenservice via info@seatme.nl


8. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van SeatMe?

De Dienst kan hyperlinks bevatten waarmee je de Dienst verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. SeatMe heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt gelinkt. Ook heeft SeatMe geen zeggenschap en/of invloed op de informatie die Restaurants via de Dienst verstrekken. Bovendien verstrekt SeatMe in het kader van de Dienst jouw gegevens aan de Restaurants. Zij heeft geen invloed op het gebruik dat Restaurants van jouw gegevens maken. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van websites van derden en/of de Restaurants een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement van SeatMe heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die in het kader van de Dienst worden verwerkt. SeatMe accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en / of inhoud van) websites van derden en/of de Restaurants dan wel voor de informatie die Restaurants door middel van de Dienst verstrekken.


9. Mogen minderjarigen gebruik maken van SeatMe?

In beginsel mag iedereen gebruik maken van SeatMe en kan iedereen een Account aanmaken. Belangrijk is wel dat er speciale wettelijke regels gelden voor personen die nog geen zestien (16) jaar zijn. Mocht je nog geen zestien (16) jaar oud zijn, dan moet je toestemming hebben van je ouders of voogd voordat je een Account aanmaakt. Indien je jonger bent dan 16 jaar en deze toestemming niet hebt, mag je geen gebruik maken van de Dienst.


10. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de Website.


11. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan info@seatme.nl


© 2014 SeatMe